NORWAY JOURNEY
PART ONE


PRIEKESTOLEN
"V TEMNOTĚ JE VŽDY KOUSEK SVĚTLA, ZÁLEŽÍ ALE NA TOM, CO CHCEME VIDĚT"
"THERE IS ALWAYS THE LIGHT IN THE DARKNESS, BUT IT IS ABOUT, WHAT WE WANT TO SEE"
"NAVÁŽETE-LI VZTAH SE STROMEM, NAVÁŽETE JEJ S CELÝM LIDSTVEM"
"IF YOU CAN BUILD RELATIONSHIP WITH TREE, YOU CAN BUILD IT WITH ALL PEOPLE"

Jiddu Krišnamurtí
"PŘÍRODA JE JAKO NEKONEČNÁ KNIHA, STÁLE JE V NÍ CO ČÍST"
"NATURE IS LIKE A NEVER ENDING BOOK, THERE IS ALWAYS SOMETHING TO READ"

Back to Top